De  legende van de Meyboom

Zoals alle legendes evolueert ook deze van de van de Meyboom

voortdurend. Deze waarnaar wij vandaag verwijzen is gebaseerd op 2 verschillende verhalen die zich voordeden op verschillende tijdstippen.


De oudste mondelinge overlevering, spreekt over een overwinning van kruisboogschutters onder de bescherming van Sint Laur Een tweede legende spreekt over een bruiloft van een Brusselse dame en een Leuvenaar.

De families van de pasgehuwden hadden ruzie op het feest. De vrede tussen de twee partijen werd hersteld. Teneinde de onenigheid definitief weg te werken werd besloten dat elk jaar een boom geplant zou worden door de Brusselaars en dit ter nagedachtenis van deze gebeurtenis. Het was dan aan de Leuvenaars om de planting te voorkomen en het "voorrecht" te verkrijgen.


In de loop der jaren werden vele anachronismen aan deze legende toegevoegd. Het is niet de bedoeling om hier als historicus op te treden, maar de (huidige) legende van de Meyboom te vertellen.


Dus laten we niet moeilijk doen maar ons amuseren en plezier maken.


Goede Meyboom

 

GESCHIEDENIS KALENDER CONTACT

Intangible Cultural Heritage UNESCO

Onthaal Meyboom De gezellen Multimedia Links Contact

Gezellen van Sint-Laurentius

Confrérie des compagnons de Saint Laurent

Rogier van der Weyden straat, 18-20

1000 Brussel

Mail: Info@meyboom.be

Copyright © Tous droits réservés.

Onthaal

Contact

Termes et conditions d'utilisation

Politique de confidentialité